FANDOMCác vị trí và yêu cầu của ứng tuyển viên

1. System administrator:

- Số lượng: 3 người

- Yêu cầu:

+ Phải là mozillian, được tin tưởng bởi các thành viên khác trong cộng đồng.

+ Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi, kinh nghiệm sử dụng Linux.

2.Mailinglist master:

https://lists.mozilla.org/listinfo/community-vietnam

https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi

- Sô lượng: 5 người.

- Yêu cầu:

+ Phải là mozillian, được tin tưởng bởi các thành viên khác trong cộng đồng.

+ Kĩ năng ứng xử phù hợp với mỗi tình huống xích mích, hiểu lầm cũng như đề ra quy tắc ứng xử chung cho mailinglist. Hỗ trợ thành viên về kĩ thuật như thư bị chặn tùy tiện bởi Google.

3. Người quản lý nội dung cho mozilla.vn:

- Số lượng: 3 người.

- Yêu cầu: Quản lí trực tuyến tốt, duyệt bài nhanh. Được tin tưởng bởi các thành viên khác và phải là mozillian.

4.Các vị trí hỗ trợ/duy trì cộng đồng:

4.1. Dịch thuật: Firefox, thunderbird.

- Số lượng: không hạn chế.

- Yêu cầu: có kĩ năng dịch thuật, đam mê, cam kết về thời gian.

4.2 Hỗ trợ người dùng.

- Số lượng: không hạn chế.

- Yêu cầu: không có yêu cầu, theo tinh thần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về các vấn đề rắc rối khi sử dụng sản phẩm của mozilla.

4.3 Cộng tác viên mozilla.vn

- Số lượng: không hạn chế.

- Yêu cầu: viết bài/dịch bài từ mozilla, cam kết thời gian hỗ trợ.

Đối với các vị trí mục 4, các thành viên tham gia tự do không cần thông qua ứng cử/bầu cử. Để tham gia, hãy đăng kí thành viên trên mailing list và tạo kết nối với các thành viên khác.

Đối với nhóm dịch thuật:

+ Mailinglist:

https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi

+ Cộng tác viên mozilla.vn:

http://www.mozilla.vn/blog/

+ Hỗ trợ cộng đồng về các sản phầm của Mozilla, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, các thành viên hãy tham gia nhóm tren facebook, hoặc mailing list của cộng đồng mozilla Việt Nam.

https://www.facebook.com/groups/mozvn/

Các thành viên hãy/nên đăng kí mailinglist cộng đồng Mozilla Việt Nam để tạo kết nối và duy trì cộng đồng tại:

https://lists.mozilla.org/listinfo/community-vietnam

Cùng vì một cộng dồng Mozilla Việt Nam phát triển.

Thay mặt ban thư kí !

Ngô Huy