FANDOM


Trang này phục vụ mục đích thảo luận - ghi chú cho Không gian Cộng đồng Hà Nội.

Làm chủ AlfrescoEdit

Information Group for FOSS projectsEdit

 • Thu thập thông tin về UX và bugs trên mailing list (HanoiLUG, Mozilla-VN) định kỳ (hàng tuần) và xử lý thông tin (report bug, hướng dấn khắc phục, ...)
 • Có một annoucement list tiếng Việt thông báo tiến độ + hiện trạng.
 • Có trang tin tức + blog thông báo cùng với annoucement list.

Sharing Camp for Hanoi Community SpaceEdit

Ý tưởng về Sharing Camp cho nội bộ Không gian Cộng đồng:

 • Cách thức thực hiện như thế nào?
 • Cần chuẩn bị những gì?
 • Thành viên tham gia?
 • Thành viên dự?

Campus CampEdit

Những điểm cốt lõiEdit

 • Tổ chức từ dưới lên, không phải từ trên xuống.
 • Sinh viên tự tổ chức. Mọi sự can thiệp chỉ mang tính chất hỗ trợ.
 • Chủ đề không giới hạn, mô hình BarCamp.
 • Khuyến khích chia sẻ.

Tiến hànhEdit

 • Xác định đối tượng.
 • Liên hệ contact và thảo mô hình.
 • Lên kế hoạch tổ chức.
 • Duy trì contact thường kỳ. động viên, hỗ trợ, ...

Giải pháp cho văn hóa chia sẻ ở Việt Nam?Edit

Đánh giá dự án FOSS theo thang điểmEdit

Rút ra từ chuyến tham dự FUDCon 2012 của Tuấn TA tại Kuala Lumpur - Malaysia.

Hệ điều hành thuần ViệtEdit

Mục đíchEdit

 • Phục vụ giáo dục

Cách thức xây dựng và phát triểnEdit

 • Remaster một distro sẵn có: Ubuntu hoặc Fedora.

Ghi chúEdit

 • Chọn tên hợp lý, tránh gây tranh cãi.

Vấn đềEdit

 • Lợi ích?
 • Tham gia phát triển thì có lợi ích gì?

Làm chủ BigBlueButtonEdit

 • Cài đặt
 • Cấu hình từng thành phần
 • Tùy biến từng thành phần
 • Case:
  • Tạo frontend có mod, ACL, ... dùng in-door
  • Dựa vào sản phẩm in-door lập frontend hoàn chỉnh, release dưới free software, deploy và training

Tư liệu FOSSEdit

Video...

Cách thức chuẩn bị và tiến hành? Đối tượng?