FANDOM


Trang này phục vụ mục đích thảo luận - ghi chú cho Không gian Cộng đồng Hà Nội.

Làm chủ AlfrescoEdit

Information Group for FOSS projectsEdit

 • Thu thập thông tin về UX và bugs trên mailing list (HanoiLUG, Mozilla-VN) định kỳ (hàng tuần) và xử lý thông tin (report bug, hướng dấn khắc phục, ...)
 • Có một annoucement list tiếng Việt thông báo tiến độ + hiện trạng.
 • Có trang tin tức + blog thông báo cùng với annoucement list.

Sharing Camp for Hanoi Community SpaceEdit

Ý tưởng về Sharing Camp cho nội bộ Không gian Cộng đồng:

 • Cách thức thực hiện như thế nào?
 • Cần chuẩn bị những gì?
 • Thành viên tham gia?
 • Thành viên dự?

Campus CampEdit

Những điểm cốt lõiEdit

 • Tổ chức từ dưới lên, không phải từ trên xuống.
 • Sinh viên tự tổ chức. Mọi sự can thiệp chỉ mang tính chất hỗ trợ.
 • Chủ đề không giới hạn, mô hình BarCamp.
 • Khuyến khích chia sẻ.

Tiến hànhEdit

 • Xác định đối tượng.
 • Liên hệ contact và thảo mô hình.
 • Lên kế hoạch tổ chức.
 • Duy trì contact thường kỳ. động viên, hỗ trợ, ...

Giải pháp cho văn hóa chia sẻ ở Việt Nam?Edit

Đánh giá dự án FOSS theo thang điểmEdit

Rút ra từ chuyến tham dự FUDCon 2012 của Tuấn TA tại Kuala Lumpur - Malaysia.

Hệ điều hành thuần ViệtEdit

Mục đíchEdit

 • Phục vụ giáo dục

Cách thức xây dựng và phát triểnEdit

 • Remaster một distro sẵn có: Ubuntu hoặc Fedora.

Ghi chúEdit

 • Chọn tên hợp lý, tránh gây tranh cãi.

Vấn đềEdit

 • Lợi ích?
 • Tham gia phát triển thì có lợi ích gì?

Làm chủ BigBlueButtonEdit

 • Cài đặt
 • Cấu hình từng thành phần
 • Tùy biến từng thành phần
 • Case:
  • Tạo frontend có mod, ACL, ... dùng in-door
  • Dựa vào sản phẩm in-door lập frontend hoàn chỉnh, release dưới free software, deploy và training

Tư liệu FOSSEdit

Video...

Cách thức chuẩn bị và tiến hành? Đối tượng?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.