Fandom

Community Space Wiki

Linux Day 2012 in Ha Noi

25pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Linuxday

Lý do tổ chứcEdit

 • Phổ biến ứng dụng của GNU/ Linux và FOSS
 • Tập hợp những Cá nhân/ Tổ chức / Doanh nghiệp để tham gia vào Cộng đồng
 • Quảng bá Không gian Cộng đồng
 • Giới thiệu dự án Asianux Desktop và các dự án FOSS khác

Tổ chức sự kiệnEdit

 • Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam VFOSSA

Thời gian và địa điểm tổ chứcEdit

 • Địa điểm: Phòng 421, nhà T1, khoa Vật Lý, ĐH KHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Thời gian: 8:00 - 12:00 sáng Thứ Bảy ngày 25/8/2012

Các công việc chuẩn bịEdit

 • Quảng bá, truyền thông
 • Kết cấu chương trình: theo phong cách BarCamp
 • Kết hợp các hoạt động vui chơi: phim khai mạc, giới thiệu các cộng đồng FOSS ở Hà Nội, giới thiệu các dự án FOSS (BoGo Engine, Vietnamese Encoding Converter)
 • Và... giao lưu FOSS activists

Nội dung thuyết trìnhEdit

Tuyên bố khai mạc (5 phút) - TS. Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch Câu lạc bộ phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam VFOSSA

*Keynote: Hệ sinh thái FOSS (25 phút) - Ô. Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam VFOSSA - Giám đốc công ty cổ phần giải pháp thông tin iWay

'Barcamp-style' Linux/FOSS sessions:

 • Ruby + MongoDB + HAML + SASS/ SCSS, Slideshow - (60 phút) - HaQDuong
 • Workshop: Static Blogging Engine (jekyll, octopus) - (30 phút) - Phạm Khắc Tuy
 • Clojure Noir và vẻ đẹp của Lập trình Web - (60 phút) - Thắng (aka. myguildingstar)
 • Tự dịch nhân Linux - (60 phút) - Vũ Khắc Việt (cmpitg)
 • Linux HA - (90 phút) - Tuấn TA

Các chủ đề tham khảoEdit

Bàn về các Công việc chuẩn bịEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki