FANDOM


Danh sách công việc
Nhóm việc Cụ thể Phân công Thời hạn Tiến độ Ghi chú
INSTALLFEST Chuẩn bị nhiều USB ElementaryOS cài sẵn ibus-bogo Long 12/09
Chuẩn bị 30 CD như trên cho khách 12/09 Năng Thắng
THIẾT KẾ Poster Nhóm design * 10/09 đã có bản draft
Nhãn đĩa 10/09 DONE
Sticker 12/09 Cancelled
PR Tạo event Facebook N.Thắng 09/09 DONE
Thông báo Ubuntu-vn N.Thắng 05/09 DONE
Chuẩn bị + in feedback T.Trung 12/09 Dựa theo của Linux Day
COMMUNICATION MEDIUM

Twitterfall

Tuy,

Thanh,

Sang

09/09 DONE

- Viết hướng dẫn:

+ Tạo twitter acc

+ Đưa tin sự kiện,...

- Điều phối sự kiện

- Nhận tin, phản hồi,.

IRC

T.Trung,

Thanh

09/09 DONE
Ustream

Thanh, Dương

12/09

- cài đặt

- Test

- Thông báo / hướng dẫn

Chuẩn bị các bài thuyết trình:

- ibus-bogo

-

LongDT,

M. Thắng,

CMPITG,

N. Thắng

12/09

Điều phối: Ngô Trung <ndtrung4419@gmail.com>

Nhóm design gồm có:

  • Việt
  • Hoàng Minh Thắng
  • Sơn (iWay)