FANDOMTrang này nêu các câu hỏi thường gặp liên quan đến Dự án Unnamed OS và Cộng đồng Unnamed OS (Vietnam)

1295973416 dialog-question

Tại sao cần có 1 distro Linux riêng cho người Việt? Ubuntu đã đủ tốt?Edit

  • Làm chủ công nghệ
  • Ubuntu chưa đủ tốt

Đối tượng sử dụng của Hệ điều hành Unnamed OS ?Edit

  • Người dùng phổ thông, cụ thể hơn là những người đã từng sử dụng Ubuntu và Ubuntu-based

Thành phần tham dự Dự án Unnamed OS ?Edit

Cơ bản có 2 thành phần là Doanh nghiệp và Cộng đồng cá nhân. Hai thành phần nào phân theo định danh và có thể giao nhau. Tất cả mọi người tham gia thuộc cộng đồng cá nhân đều tình nguyện.

Cách thức tổ chức Cộng đồng Unnamed OS ?Edit

Cộng đồng Unnamed OS là cộng đồng phát triển theo nguyên tắc "leaderless leadership":

  • Không có leader cá nhân. Mỗi quyết định đưa ra đều do một nhóm bàn bạc và thảo luận rõ ràng.
  • Tất cả các quyết định, thảo luận đều diễn ra công khai. Tất cả mọi người đều có thể tham dự.
  • Tất cả các quyết định đều được đưa ra dựa trên logic, không dựa trên cảm tính, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Tham gia cộng đồng Unnamed OS như thế nào?Edit

Tham gia cộng đồng sử dụngEdit

TODO

Tham gia cộng đồng phát triểnEdit

TODO

Tài liệu nên đọcEdit