FANDOMGiới thiệuEdit

 • Infrastructure là một nhóm trong dự án Unnamed OS.
 • Nhóm Infrastructure được xây dựng và phát triển bởi cộng đồng Unnamed OS.

Mục tiêuEdit

 • Mục tiêu chính: hỗ trợ và phát triển hạ tầng, dịch vụ cho các nhóm dự án, cũng như cộng đồng phát triển dự án.
 • Các mục tiêu cơ bản:
  • Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng, máy chủ.
  • Theo dõi và sửa các lỗi hệ thống.
  • Đảm bảo sự hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống.
 • Các mục tiêu mở rộng:
  • Phát triển các công cụ, phần mềm nhằm tự động hóa hệ thống.
  • Xây dựng và thi hành các chính sách bảo mật hệ thống.

Nhóm phát triển - Chúng tôi là ai?Edit

 • Những tình nguyện viên nhiệt tình.
 • Những tình nguyện viên có kinh nghiệm:
  • Quản trị hệ thống.
  • Phát triển các công cụ, tiện ích phục vụ cho việc quản trị.

Cách thức tương tácEdit

 • Sử dụng chung tên miền _ cho các kênh giao tiếp.
 • Mailing list: _
 • IRC: kênh _ trên freenode.net

Phẩm chất & kỹ năngEdit

 • Lịch sự trong giao tiếp.
 • Chịu khó học hỏi, đam mê FOSS.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống Linux là một lợi thế.

Các dịch vụEdit

 • Mailman
 • Wikis
 • Websites
 • Monitoring

ToDoEdit

 • Xây dựng một hoặc nhiều Server.
 • Phân tích & thiết kế hệ thống.
 • Triển khai hệ thống:
  • Cài đặt hệ điều hành máy chủ.
  • Cài đặt & cấu hình các dịch vụ.
  • Tự động & tối ưu hóa hệ thống.
  • Dự phòng hệ thống.
  • Bảo mật hệ thống ...

Các tình nguyện viênEdit

 • Trương Anh Tuấn (tuanta)
 • Nguyễn Năng Thắng - leader (nangthang)
 • Đặng Duy Thanh (train)
 • Vũ Khắc Việt (vietvk)
 • Phạm Khắc Tuy (pkt_zz)

Các tài nguyên tham khảoEdit