Fandom

Community Space Wiki

Unnamed OS Infrastructure Group

25pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share


Giới thiệuEdit

 • Infrastructure là một nhóm trong dự án Unnamed OS.
 • Nhóm Infrastructure được xây dựng và phát triển bởi cộng đồng Unnamed OS.

Mục tiêuEdit

 • Mục tiêu chính: hỗ trợ và phát triển hạ tầng, dịch vụ cho các nhóm dự án, cũng như cộng đồng phát triển dự án.
 • Các mục tiêu cơ bản:
  • Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng, máy chủ.
  • Theo dõi và sửa các lỗi hệ thống.
  • Đảm bảo sự hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống.
 • Các mục tiêu mở rộng:
  • Phát triển các công cụ, phần mềm nhằm tự động hóa hệ thống.
  • Xây dựng và thi hành các chính sách bảo mật hệ thống.

Nhóm phát triển - Chúng tôi là ai?Edit

 • Những tình nguyện viên nhiệt tình.
 • Những tình nguyện viên có kinh nghiệm:
  • Quản trị hệ thống.
  • Phát triển các công cụ, tiện ích phục vụ cho việc quản trị.

Cách thức tương tácEdit

 • Sử dụng chung tên miền _ cho các kênh giao tiếp.
 • Mailing list: _
 • IRC: kênh _ trên freenode.net

Phẩm chất & kỹ năngEdit

 • Lịch sự trong giao tiếp.
 • Chịu khó học hỏi, đam mê FOSS.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống Linux là một lợi thế.

Các dịch vụEdit

 • Mailman
 • Wikis
 • Websites
 • Monitoring

ToDoEdit

 • Xây dựng một hoặc nhiều Server.
 • Phân tích & thiết kế hệ thống.
 • Triển khai hệ thống:
  • Cài đặt hệ điều hành máy chủ.
  • Cài đặt & cấu hình các dịch vụ.
  • Tự động & tối ưu hóa hệ thống.
  • Dự phòng hệ thống.
  • Bảo mật hệ thống ...

Các tình nguyện viênEdit

 • Trương Anh Tuấn (tuanta)
 • Nguyễn Năng Thắng - leader (nangthang)
 • Đặng Duy Thanh (train)
 • Vũ Khắc Việt (vietvk)
 • Phạm Khắc Tuy (pkt_zz)

Các tài nguyên tham khảoEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki