Fandom

Community Space Wiki

Unnamed OS Project

25pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share


Bối cảnhEdit

Cách thức tổ chứcEdit

Cộng đồng Unnamed OS là cộng đồng phát triển theo nguyên tắc "leaderless leadership":

 • Không có leader cá nhân. Mỗi quyết định đưa ra đều do một nhóm bàn bạc và thảo luận rõ ràng.
 • Tất cả các quyết định, thảo luận đều diễn ra công khai. Tất cả mọi người đều có thể tham dự.
 • Tất cả các quyết định đều được đưa ra dựa trên logic, không dựa trên cảm tính, trừ một vài trường hợp đặc biệt. (cmpitg: Ví dụ?)

Cách thức phát triểnEdit

Phân loại các đóng gópEdit

 • Các đóng góp dạng generic:
  • Bug/security fix + generic patch
 • Personalized patch
 • Documentation
  • Cho người phát triển
  • Cho người sử dụng

Các nguyên tắcEdit

 • Đóng góp dạng generic sẽ được gửi trực tiếp trên upstream càng cao càng tốt:
  • Yêu cầu thành viên phát triển tham gia các nhóm upstream.
 • Đóng góp dạng personalized (mang bản sắc) được cung cấp dưới patch và/hoặc đóng gói thành package riêng.
 • Luôn luôn viết test. (cmpitg: Cách thức?)
 • Luôn luôn document (cmpitg: Cách thức?)
  • Cho người phát triển.
  • Cho người sử dụng.
 • Quá trình phát triển một tính năng sẽ được thực thi theo dạng sprint.

Các kênh liên lạcEdit

 • Mailing list: _
 • IRC: _ on freenode.net
 • Web form
 • Liên hệ trực tiếp

Các nhómEdit

Steering CommitteeEdit

 • Members: Tuanta, N. Thắng, cmpitg

FeaturesEdit

 • Đề xuất, chọn lọc, quyết định các ý tưởng
 • Quyết định tính năng của từng phiên bản, đặt milestone.
 • Members: Vietvk, TrungNT, Tuanta, N. Thắng, train, cmpitg, c. Oanh, haqduong, nguyenluat

DevelopmentEdit

 • Coding & Packaging
 • Members: train, Tài, Vietvk, Tuanta, M. Thắng, N. Thắng, cmpitg, TrungNT, haqduong, nguyenluat

Issue trackerEdit

 • Lọc & phân loại assign, monitor issue
 • Đại diện người dùng report issue
 • Members: Tuanta, N. Thắng, cmpitg, M. Thắng

InfrastructureEdit

 • Xây dựng, quản trị & phát triển các tài nguyên nền tảng (wiki, irc, mailing list)
 • Members: train, Tuanta, N. Thắng

DocumentationEdit

 • Xây dựng các tài nguyên tiêu thụ:
  • Tài liệu cho người phát triển, người sử dụng
  • Presentations ...
  • Tutorials, guidelines
 • Vietvk, Tuanta, N. Thắng, cmpitg, TrungNT, c. Oanh

CommunicationEdit

 • Tương tác với các cộng đồng bên ngoài:
  • Tổ chức các event
  • Phân phối các tài nguyên
 • Vietvk, Tuanta, M. Thắng, N. Thắng, cmpitg, c. Oanh, nguyenluat

DesignEdit

 • Thiết kế giao diện
 • Build theme
 • Vietvk, Tuanta, M. Thắng, Khai, haqduong, T.Sơn

Quy tắc ứng xử (etiquette)Edit

 • Các thảo luận được diễn ra với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
 • Thành viên cũ giúp thành viên mới.
 • Khi sử dụng email không top-posting.
 • Tham khảo thêm Fedora Project Code of Conduct

Lịch trìnhEdit

RoadmapEdit

 • 15/08/2012: Release phiên bản đầu tiên.
 • 15/09/2012: Giới thiệu tại Software Freedom Day Hanoi @ Vietnam.

Ngắn hạnEdit

 • 03/07/2012 - 10/07/2012:
  • Hoàn thành công tác chuẩn bị thành lập công đồng phát triển AXD
  • Định rõ tính năng của release đầu tiên.
  • Tìm hiểu bước đầu các vấn đề kỹ thuật:
   • Cách thức remaster Ubuntu.
   • Cách thức xây dựng repository cho Ubuntu:
    • Kiểu truyền thống.
    • PPA.
   • Cách thức đóng gói một package cho Ubuntu theo đúng chuẩn.
   • Cách thức tùy biến Unity.
  • Setup các loại tài nguyên, kênh liên lạc.
  • Đưa ra được convention và standard cơ bản cho người phát triển.

Tính năngEdit

 • Tùy biến quá trình boot và installation
  • Bản địa hóa nội dung tốt
  • Chức năng migrate các tài liệu từ OS cũ để ở chế độ optional (người dùng có thể chọn, có thể không)
  • Tùy biến logo và trademark
 • Thêm repository riêng
  • Ưu tiên tính ổn định
  • Đồng bộ với repository chính của Ubuntu

Tài nguyênEdit

Dự kiến:

 • Một hệ thống dựng repository (Ubuntu-based).
 • Một hệ thống dựng website, wiki, mailing list, IRC bot.
 • Một hệ thống dựng build bot.
 • Một hệ thống làm code hosting và issue tracker (Dùng luôn Github?)

TODOEdit

 • Phần Thảo luận.
 • Bổ sung nội dung cho Wiki.
 • Phân tách nội dung Wiki cho thích hợp.
 • Phân tích tài nguyên và đưa ra spec cụ thể.
 • Phân tách và tham gia các nhóm.
 • Các nhóm thảo luận đề xuất các phương án.

Thảo luậnEdit

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình phát triểnEdit

Tiếng Việt & Tiếng Anh

Slogan/Motto?Edit

 • Ngắn gọn trong một câu.
 • Phát động cuộc thi.

Triết lý - Philosophy?Edit

Lịch trình releaseEdit

 • Release early, release often?
  • Ubuntu LTS
  • Mỗi quý ra một version (đầu quý)
  • Cho người phát triển?
  • Cho người sử dụng?
 • Code name
 • Release chắc chắn + bảo thủ:
  • Giống Debian, Slackware?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.