FANDOM


Đây là trang lưu thông tin về việc vote Favicon và Logo cho trang chủ.

Danh sách các mẫu Logo được bình chọnEdit

  • Mẫu Logo 1:
Logo1

Mẫu Logo1

  • Mẫu Logo 2:
Logo2

Mẫu Logo 2  • Mẫu Logo 3:
Logo3

Mẫu Logo 3

  • Mẫu Logo 4:
Logo4

Mẫu Logo 4

  • Mẫu Logo 5:
Logo5

Mẫu Logo 5

Form vote Favicon và Logo trang chủEdit

Thông tin thảo luậnEdit

Kết quả bình chọnEdit

Có 9 phiếu vote (điểm tối đa có thể = 4 * 9 = 36) với kết quả:

  • Mẫu 1: 21
  • Mẫu 2: 10
  • Mẫu 3: 11
  • Mẫu 4: 9
  • Mẫu 5: 26

Winner: Mẫu logo5.